Khách hàng và IP bị chặn

Hướng dẫn quản lý khách hàng và nhóm IP bị chặn. 1- Quản lý khách hàng  Để bắt đầu quản trị quý khách vui lòng vào quản trị  rồi chọn Báo cáo bán hàng –> Khách hàng –> Khách hàng . Tại đây quý khách có thể xem thông tin tổng quan […]

Phiếu quà tặng

Hướng dẫn quản trị phiếu quà tặng 1- Mẫu phiếu quà tặng  Để quản trị quý khách vui lòng truy cập vào Báo cáo bán hàng –. Phiếu quà tặng  –> Mẫu phiếu quà tặng . Quý khách có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa cho mẫu phiếu bán hàng cũ. Tai […]

Chức năng văn bản

Hướng dẫn quản trị chức năng văn bản Hướng dẫn dưới dây giúp quý khách biết được các thay đổi phần Thông tin bàn quyền ( hay còn gọi là copyright) cho website của mình. Đây là phần hiển thị ở cuối trang như hình minh họa Để bắt đầu quản […]

Thông tin

Hướng dẫn dưới đây giúp quý khách biết được cách cập nhật những phần thông tin cho website của mình như là: Giới thiệu, Chính sách riêng tư, điều khoản & điều kiện , thỏa thuận người dùng, thông tin giao hàng, các hướng dẫn thanh toán, đặt hàng,… như […]

Bình luận

Hướng dẫn dưới dây giúp quý khách hiểu được các thao tác quản lý các bình luận được khách hàng bình luận vào sản phẩm ngoài website đang chạy như hình minh họa bên dưới. Nhằm mục đích xét duyệt bình luận này có phù hợp hay không, bật tắt […]

Danh mục

Hướng dẫn Quản lý danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng mà quý khách sẽ đưa ra để bán cho khách hàng.  Hướng dẫn này giúp quý khách biết cách tạo ra một danh mục sản phẩm […]

Sản phẩm

Hướng dẫn quản lý sản phẩm Hướng dẫn này giúp quý khách biết được các thao tác để tạo ra một sản phẩm mới; bằng cách thêm tên, các dữ liệu hình ảnh, giá cả, số lượng, tình trạng trong kho, các thuộc tính, tùy chọn, danh mục,… cho sản […]

Thanh toán định kỳ

Hướng dẫn quản trị Thanh toán định kỳ Thanh toán định kỳ là hình thức yêu cầu khách hàng trả góp theo thời hạn cho sản phẩm được tùy chọn. Khi quý khách thêm thông tin cho Thanh toán định kỳ, thì thông tin này sẽ hiển thị khi quý khách […]

Các phương thức lọc

Hướng dẫn quản lý các phương thức lọc. Các phương thức lọc là các phương thức sẽ hiển thị khi quý khách thêm một danh mục nào đó. Để quản trị các chức năng lọc này quý khách vui lòng chọn Quản lý sản phẩm –> Các phương thức lọc –> […]

Tập tin tải xuống

Hướng dẫn quản lý các tập tin tải xuống. Các tập tin tải xuống là các tập tin mà quý khách có thể đính kèm, khách hàng có thể tải tập tin này về khi xem website. Tập tin mà quý khách thao tác có thể là hướng dẫn sử […]