5 bước hoàn thiện web bán hàng

Bước 1: THÔNG TIN CƠ BẢN 

 • Nhập các thông tin cơ bản
 • Tiêu đề hiển thị trình duyệt
  • Giới thiệu trang
  • Logo đầu trang
  • Logo dưới cuối trang
  • Favicon website
 • Thông tin webiste tại chân trang
 • Thông tin thanh toán tại chân trang
 • Logo thanh toán tại chân trang
 • Thông tin trang liên hệ
 • Thông tin bản quyền website
 • Số điện thoại, hotline

Bước 2: BÀI VIẾT GIỚI THIỆU 

 • Tạo các bài viết giới thiệu

Bước 3: SẢN PHẨM

 • Thêm sản phẩm
 • Danh sách sản phẩm

Bước 4: KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

 • Nhúng Facebook page vào website
 • Nhúng like, share facebook vào website
 • Nhúng comment facebook vào website

Bước 5: CẤU HÌNH TÊN MIỀN

 • Cấu hình tên miền
 • Đặt mua tên miền tại Mắt Bão
 • Thực hiện cầu hình tên miền

Bước 6: KHỞI ĐỘNG WEBSITE

 • Cho website hoạt động

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận