Các phương thức lọc

Hướng dẫn quản lý các phương thức lọc.

Các phương thức lọc là các phương thức sẽ hiển thị khi quý khách thêm một danh mục nào đó. Để quản trị các chức năng lọc này quý khách vui lòng chọn Quản lý sản phẩm –> Các phương thức lọc –> Thêm ( Nếu muốn thêm một phương thức lọc mới )

phuong-thuc-loc-1

Tại đây quý khách có thể thêm mới phương thức lọc, Quý khách vui lòng không để trống các trường có gắn sao như ví dụ minh họa bên dưới. Sau khi đã tạo xong quý khách vui lòng nhấn Lưu để lưu lại .

phuon-gthuc-loc-2

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận