Danh mục

Hướng dẫn Quản lý danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng mà quý khách sẽ đưa ra để bán cho khách hàng.  Hướng dẫn này giúp quý khách biết cách tạo ra một danh mục sản phẩm mới cũng như chỉnh sửa hoặc xóa bỏ danh mục sản phẩm không cần thiết.

Để bắt đầu quản trị quý khách vui lòng truy cập vào trang quản trị rồi chọn Quản lý sản phẩm –> Danh mục . Quý khách có thể thêm mới danh mục hoặc nhấn vao icon viết chì để chỉnh sửa thông tin cho danh mục cũ.

danh-muc-1

danh-muc-2

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận