Khách hàng và IP bị chặn

Hướng dẫn quản lý khách hàng và nhóm IP bị chặn.

1- Quản lý khách hàng 

Để bắt đầu quản trị quý khách vui lòng vào quản trị  rồi chọn Báo cáo bán hàng –> Khách hàng –> Khách hàng . Tại đây quý khách có thể xem thông tin tổng quan của khách hàng đã đăng ký tài khoản tại website cũng như lịch sử đặt hàng và cập nhật điểm thưởng cho khách hàng đó. Tại thẻ tổng quan quý khách có thể quy định lại mật khẩu cho khách hàng trong trường hợp khách hàng có yêu cầu thay đổi mật khâu.

khach-hang-1

khach-hang-2

2- IP bị chặn 

Tại thẻ Địa chỉ IP , quý khách có thể chọn Thêm ban IP để ngăn chặn khách hàng có địa chỉ IP này.

khach-hang-3

Để bỏ ban địa chỉ IP quý khách có thể và thẻ Quản lý IP bị chặn tại mục khách hàng.  Quý khách vui lòng nhấn vào icon viết chì để chỉnh sửa bỏ ban cho IP .

khach-hang-4

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận