Sản phẩm

Hướng dẫn quản lý sản phẩm

Hướng dẫn này giúp quý khách biết được các thao tác để tạo ra một sản phẩm mới; bằng cách thêm tên, các dữ liệu hình ảnh, giá cả, số lượng, tình trạng trong kho, các thuộc tính, tùy chọn, danh mục,… cho sản phẩm của mình . Khi tạo xong sản phẩm quý khách sẽ có  được một sản phẩm hiển thị tương tự như hình minh họa

san pham

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận