Tạo thành viên mới và quản lý thành viên

Để tạo thêm thành viên mới, trên Trang quản trị bạn vào mục Thành viên –> Thêm mới. Sau khi vào giao diện của mục thêm mới thành viên thì ở đây bạn sẽ cần khai báo đầy đủ các thông tin cho thành viên người dùng bạn muốn tạo ra.

Bạn nên lưu ý một chút ở mục Vai trò của nhóm người dùng trên website. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cần thiết, bạn chỉ cần nhấn vào nút Thêm người dùng mới là hoàn thành.

Sau khi thêm xong người dùng mới bạn có thể trở lại mục Thành viên -> Tất cả người dùng để chỉnh sửa thông tin nếu có sai sót.

Đơn giản như vậy thôi là bạn có thể tạo được thêm thành viên mới và quản lý dễ dàng hơn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan

Bình luận