Thiết lập slider

Hướng dẫn quản lý banner slider

Để quản lý slider quý khách vui lòng truy cập Cài đặt website –> Bố cục –> Thiết lập slider. Quý khách có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa banner slider cũ.

thiet-lap-slider-1

Khi nhấn Tạo mới slider quý khách vui lòng không để trống các trường có gắn sao và chọn các thiết lập chung cho slider này ở cột bên phải màn hình , sau đó nhấn “Tạo silder” để tạo mới một slider

thiet-lap-slider-2

Sau đó quý khách có thể nhấn vào Chỉnh sửa slider để thêm hình cho slider

thiet-lap-slider-3

thiet-lap-slider-4

Quý khách cũng có thể tùy chọn hiệu ứng cho slide, thời gian dừng, thời gian chuyển slide, văn bản cho slider,… Sau đó nhấn Cập nhật slide để lưu lại.

Ở thẻ Thêm thể hiện slide, Quý khách có thể chọn slide mà quý khách muốn hiển thị và trạng thái cho slide đó. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại.

thiet-lap-slider-5

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận