Thông tin

Hướng dẫn dưới đây giúp quý khách biết được cách cập nhật những phần thông tin cho website của mình như là: Giới thiệu, Chính sách riêng tư, điều khoản & điều kiện , thỏa thuận người dùng, thông tin giao hàng, các hướng dẫn thanh toán, đặt hàng,… như hình mình họa bên dưới

thong tin 2

thong tin 1

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận