Quản lý trình đơn

Hướng dẫn quản lý trình đơn

Để bắt đầu quản lý trình đơn quý khách vui lòng truy cập vào thẻ Cài đặt website –> Bố cục –> Quản lý trình đơn. Tại đây quý khách có thể thêm mới trình đơn hoặc click vào icon thiết kế trình đơn để chỉnh sửa cho từng trình đơn.

quan-ly-trinh-don-1

quan-ly-trinh-don-2

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận