Tùy chỉnh bố cục

ướng dẫn quản trị tùy chỉnh bố cục website.

Để quản trị quý khách có thể nhấn vào thẻ Cài đặt website –> Bố cục –> Tùy chỉnh bố cục. Tại đây quý khách có thể click chọn trang cần phải tùy chỉnh bố cục. Sau đó chỉ cần dùng thao tác giữ chuột kéo thả, quý khách có thể di chuyển qua lại lên xuống các thành phần trong trang đó .

tuy-chinh-bo-cuc-1

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bình luận