Vai trò của nhóm người dùng

Khi thêm người dùng mới trên website, bạn sẽ thấy một mục Vai trò và nó cho phép bạn chọn một trong 5 nhóm người dùng khác nhau. Ở bài hướng dẫn này WEBICO sẽ giới thiệu cho bạn ý nghĩa và vai trò của từng nhóm người dùng trên.

Tổng quan vai trò của từng nhóm thành viên

  • Thành viên đăng ký – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ, không thể gửi hay đăng bài viết, nội dung mới lên website.
  • Cộng tác viên – Những người dùng trong nhóm này có thể gửi bài viết hoặc nội dung lên website, nhưng sẽ cần Biên tập viên hoặc Người quản lý phê duyệt thì nội dung mới hiển thị trên website.
  • Tác giả – Những người dùng trong nhóm Tác giả có thể chủ động đăng bài viết mới lên website mà không cần qua bước kiểm duyệt của Biên tập viên hay Quản lý.
  • Biên tập viên – Ngoài khả năng chủ động đăng bài viết mới, Biên tập viên còn có quyền chỉnh sửa tất cả nội dung được đăng tải trên website của bạn.
  • Quản lý – Đây là nhóm thành viên có quyền hạn cao nhất, có thể thay đổi tất cả cài đặt, toàn bộ nội dung và có thể quản lý, thêm, xóa, phân quyền người dùng trên website.

Ngoài những nhóm thành viên trên, nếu bạn sử dụng website với chức năng bán hàng (shop online), website của bạn sẽ được bổ sung thêm một số nhóm thành viên khác gồm có:

  • Shop Manager –  Nhóm người dùng có quyền quản lý, thêm, sửa, xóa tất cả nội dung, sản phẩm có trên gian hàng của bạn.
  • Customer – Nhóm người dùng này là khách hàng đăng ký thông tin khi thực hiện mua hàng trên website. Chỉ có quyền xem các thông tin cá nhân, không có quyền thay đổi nội dung được đăng tài trên website.

Mỗi nhóm người dùng sẽ tương thích với một vai trò và mức độ quyền hạn khác nhau. Ở trên là hướng dẫn tổng quan về vai trò của từng nhóm người dùng và quyền hạn tương đối của mỗi nhóm. Bài hướng dẫn tiếp theo sẽ chia sẻ cách Xuất/Nhập các dữ liệu bài viết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan

Bình luận